GranitSet

Bankskivor i granit
marmor och komposit

uppmatning, produktion,
transport samt montering

Infällning av diskho

Övermontering

Övermonterad vask

Planmontering – Flush fit

Planmontering vask

Undermontering

Undermonterad vask

Under-upp montering

Under-up monterad